Grafika projektowa

Firma Budowlano- Instalacyjna NP3

Projekt zrealizowany dla dynamicznie rozwijającej się firmy budowlano- instalacyjnej. Czysta czarno - biała forma znaku graficznego.
Charakterystyczna grafika pojawia się także w innych materiałach firmowych.
Projekt obejmował logotyp, wizytówki, papier firmowy, ulotki.